Contacte

Alta Associació / Demanar Informació:
L’associació té com a finalitat principal promoure i posar en valor el teixit industrial i professional dins el sector de la construcció, les empreses i les organitzacions que treballen per definir un nou model de construcció industrialitzada (off-site, prefabricada, sostenible i complint criteris d’economia circular), afavorint la competitivitat i la col·laboració entre els membres associats per tal de generar valor creuant coneixements, solucions, productes, processos i infraestructures dins del sector de la construcció.