← tornar
Ferran Bermejo

Vocal

Ferran Bermejo / ITEC

Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
És Director Tècnic i Director de l’Àrea de suport a la Innovació de l’ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.
Des de l’ITeC impulsa la transformació del sector de la construcció cap a la seva digitalització (BIM), l’adopció d’entorns altament col·laboratius (LEAN) i la industrialització, tot alineat amb les estratègies de sostenibilitat que cal implantar.
Expert en nous productes per a la construcció i sistemes cap a la construcció industrialitzada. Ha participat en projectes d’R+D, assaig i desenvolupament de productes, eficiència energètica d’edificis, rehabilitació i manteniment d’edificis, i patrimoni immobiliari.
Ha participat com a co-inventor de diverses patents relacionades amb productes industrialitzats per a la construcció.
Assessor en disseny estructural d’edificis, rehabilitació i manteniment.